Stanovisko ČSÚ k článku "Do srdce temnoty" autorů Ondřeje Kundry a Jaroslava Spurného publikovanému v týdeníku Respekt dne 18. ledna 2010

 


18. ledna 2010

Stanovisko ČSÚ k článku "Do srdce temnoty" autorů Ondřeje Kundry
a Jaroslava Spurného publikovanému v týdeníku Respekt dne 18. ledna 2010


ČSÚ odmítá veškerá podezření a nařčení z manipulace s veřejnou zakázkou na dodávku IT pro projekt Sčítání lidu 2011. Stejně jako předchozí medializace této „kauzy“ v jiných titulech vydavatelství Economia (HN, Ekonom), ani Respekt nepřináší nic víc než snůšku spekulací, nepodložených podezření, svědectví z druhé ruky, tajuplné indicie. Nic z toho nedokazuje, že by ČSÚ jako zadavatel nebo kterákoli fyzická osoba v ČSÚ zaměstnaná pochybil, dopustil se nekorektního, či dokonce nezákonného jednání.
ČSÚ s plnou odpovědností prohlašuje zejména:
  1. Není pravda, že by podmínky výběrového řízení byly „ušity na míru“ společnosti Hewlett-Packard.

  2. Není pravda, že členové hodnotící komise byli záměrně vybráni tak, aby údajné manipulaci s veřejnou zakázkou napomáhali.

  3. Není pravda, že ČSÚ vybral ke spolupráci advokátní kancelář Fischer s cílem ovlivňovat názor členů hodnotící komise.

  4. ČSÚ není nic známo o tom, že by společnost Hewlett-Packard dodatečně doplňovala elektronickou podobu své nabídky.

  5. ČSÚ trvá na tom, že interní audit předmětné veřejné zakázky neprokázal žádné pochybení. ČSÚ požádal o přešetření této záležitosti ÚOHS a nyní čeká na výsledek šetření.

ČSÚ s politováním konstatuje, že autoři článku nevyužili velkého množství informací, které jim vedoucí pracovníci ČSÚ poskytli v osobních rozhovorech i písemnou formou, že řadu jejich výroků vytrhli z kontextu a že v řadě případů dokonce i zjevně lžou. Lživá je zejména informace, že 1. místopředseda ČSÚ Jiří Křovák pověřil provedením vnitřního auditu stejné osoby, které připravovaly zadávací dokumentaci (pány Drápala a Krause). Pravdou je, že auditem byl pověřen a zpracoval jej útvar vnitřního auditu. Tyto nedostatky v novinářské práci redaktorů Respektu jsou momentálně předmětem mediální a právní analýzy. Podle výsledků analýzy zváží ČSÚ další kroky.


Jiří Křovák
1. místopředseda ČSÚ, pověřený výkonem funkce předsedy ČSÚ
Stanislav Drápal
místopředseda ČSÚ
Jaroslav Kraus
nositel projektu SLDB

 • TZ1001Resp.doc