Stavebnictví - časové řady - Archiv: báze 2000, klasifikace OKEČ

 

  • Tab. 1 Vývoj stavební produkce
  • Tab. 2 Vývoj počtu vydaných stavebních povolení, orientační hodnoty staveb a počet nových bytů
  • Graf 1 Vývoj stavební produkce
    průměr roku 2000 = 100
  • Graf 2 Vývoj stavební produkce
    stejný měsíc předchozího roku = 100