Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska

 
Kód: 320290-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Autorka publikace: Ing. Drahomíra Dubská, CSc.
 
Všechna data publikace (2,2 MB) ZIP
Celá publikace Word PDF
Úvod Word PDF
1. Shrnutí Word PDF
2. Výchozí pozice v ekonomické vyspělosti Word PDF
    2.1. Odlišnost ve výchozí pozici
        2.1.1. Váha ČR, SR a Rakouska v ekonomice EU
            2.1.1.1. Podíly na HDP EU 28 v paritě kupní síly
    2.2. Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly (PPS)
        2.2.1. Odstup Rakouska od Slovenska a České republiky během let 1995-2014
        2.2.2. Relace ke „starým“ unijním zemím skupiny EU 15
        2.2.3. Další technické parametry působící na ukazatel HDP na obyvatele v PPS
    2.3. Relace ve výdajích domácností na konečnou spotřebu
3. Ekonomická výkonnost ČR, SR a Rakouska podle vývoje HDP Word PDF
    3.1. Období federace ČR a SR a první roky samostatných států
    3.2. Srovnání vývoje ČR a SR po vzniku samostatných států do roku 1997
        3.2.1. Inflační vliv působící na spotřebu domácností
    3.3. Ekonomický vývoj ČR a SR s Rakouska po roce 1997
        3.3.1. Vývoj ve fázích 1998-2004 a 2004-2014
            3.3.1.1. Průměrné meziroční růsty v letech 1998-2004
            3.3.1.2. Průměrné meziroční růsty v letech 2004-2014
        3.3.2. Vývoj růstu ekonomik ČR, SR a Rakouska v letech 1998-2014
           3.3.3. Výkonnost ekonomik ČR, SR a Rakouska k bázím let 1998 a 2004
4. Příčiny růstu ekonomik ČR, SR a Rakouska podle struktury výdajů na HDP a jejich vývoj Word PDF
    4.1. Základní složky výdajové strany HDP v ekonomikách ČR, SR a Rakouska
        4.1.1. Porovnání zemí
        4.1.2. Vývoj struktury výdajové strany v každé ze sledovaných zemí
            4.1.2.1. Vybrané aspekty vývoje ekonomik ČR a SR počínaje rokem 1990
5. Váhy jednotlivých odvětví v ekonomikách ČR, SR a Rakouska podle vytvořené hrubé přidané hodnoty Word PDF

Zveřejněno dne: 28.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.