Správní obvody obcí s rozšířenou působností - 2020

 
Kód: 330244-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Halásek
E-mail: jiri.halasek@czso.cz

Všechny tabulky publikace Excel

Tabulková část
Tab. 1  Základní charakteristika SO ORP
Tab. 2  Katastrální výměry - druhy pozemků
Tab. 3  Počty územních jednotek
Tab. 4  Velikostní skupiny obcí
Tab. 5  Obce se statutem města
Tab. 6  Města a venkov
Tab. 7  Pohyb obyvatelstva
Tab. 8  Počet a věkové složení obyvatel
Tab. 9  Složení obyvatel podle pohlaví a jednotek věku
Tab. 10  Pohyb obyvatelstva - relativní údaje
Tab. 11  Narození
Tab. 12  Zemřelí
Tab. 13  Stěhování
Tab. 14  Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE
Tab. 15  Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem
Tab. 16  Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců
Tab. 17  Ekonomické subjekty podle institucionálního sektoru
Tab. 18  Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
Tab. 19  Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
Tab. 20  Dokončené byty
Tab. 21  Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob

Mapy
Správní obvody obcí s rozšířenou působností v roce 2021 PDF PNG
Osídlení Středočeského kraje PDF PNG
Osídlení Jihočeského kraje PDF PNG
Osídlení Plzeňského kraje PDF PNG
Osídlení Karlovarského kraje PDF PNG
Osídlení Ústeckého kraje PDF PNG
Osídlení Libereckého kraje PDF PNG
Osídlení Královéhradeckého kraje PDF PNG
Osídlení Pardubického kraje PDF PNG
Osídlení Kraje Vysočina PDF PNG
Osídlení Jihomoravského kraje PDF PNG
Osídlení Olomouckého kraje PDF PNG
Osídlení Zlínského kraje PDF PNG
Osídlení Moravskolezského kraje PDF PNG
Archiv:
  • rok 2021  |  2020
  • rok 2020  |  2019
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.