Spotřeba potravin v Česku (2010)

 

10. 4. 2012

Češi začínají šetřit potravinami. Klesá nákup chleba, stoupá naopak spotřeba těstovin. Lidé začali méně pít mléko, ale zaměřují se na sýry a další mléčné výrobky.

V roce 2010 došlo k celkovému poklesu spotřeby potravin v kg na obyvatele ve srovnání s rokem 2009, a to o 2,1 %. Nedošlo k žádnému dramatickému poklesu (maximum u ovoce v hodnotě čerstvého z 90,4 kg na 84 kg) nebo nárůstu (maximum u vína celkem z 18,7 litru na 19,4 litru) spotřeby jednotlivých druhů potravin.

„Z dlouhodobého pohledu však můžeme sledovat pokles spotřeby chleba a rostoucí spotřebu těstovin,“ říká expert Českého statistického úřadu Zdeněk Kobes. Pokles spotřeby je také u konzumního mléka, ale zvyšuje se spotřeba sýrů a ostatních mléčných výrobků. Trend zvyšující se spotřeby ovoce je silně závislý na tuzemské úrodě ovoce a dochází k nárůstu spotřeby jižního ovoce. Snižující se tuzemská produkce zeleniny je nahrazována dovozy. Stále jsme sice vývozci cukru, ale také více dovážíme výrobky s obsahem cukru – ovocné, zeleninové, pekařské, kakaové a další. Zcela jsme závislí na dovozech rýže, mořských ryb, jižního ovoce, melounů, některých luštěnin, kakaových bobů, čaje, kávy, soli, tabáku.

Snížila se meziroční spotřeba pšeničné mouky o 3,1 kg, ale naopak stoupla spotřeba rýže o 0,3 kg na 4,5 kg. Snížila se spotřeba chleba o 2,5 kg na 40,9 kg (průměrná dlouhodobá spotřeba byla 53,6 kg), ale i pšeničného pečiva o 1,9 kg na 51,5 kg a trvanlivého pečiva o 0,8 kg na 8,7 kg. Vzrostla spotřeba těstovin o 0,5 kg na 7,1 kg, když dlouhodobý průměr byl 5,5 kg.

Spotřeba masa na kosti se zvýšila o 30 dkg na 79,1 kg a toto množství představuje z celkové spotřeby potravin více než desetinu. Zvýšila se především spotřeba vepřového masa o 0,7 kg na 41,6 kg a poklesla spotřeba drůbežího masa o 30 dkg na 24,5 kg. Většina vyšší spotřeby byla saturována dovozem, především z Polska.

Jednou z mála významných potravin, kde došlo k navýšení spotřeby, jsou brambory. Jejich spotřeba se zvýšila o 2,4 kg na 67,3 kg, což představuje 8,8 % z celkové spotřeby potravin. Průměrná spotřeba brambor v období 1992 až 2010 byla 74,6 kg. Nejvíce brambor se k nám dovezlo z Německa.

Snížila se ovšem spotřeba cukru o 70 dkg na 36 kg ročně a tato hodnota představuje 4,7 % z celkové spotřeby potravin. Průměrná dlouhodobá spotřeba cukru je 38,6 kg.

Poklesla také spotřeba cigaret o 43 kusů (o 2,1%) na 2 028 kusů, když průměrná spotřeba posledních 19 let byla 2083 kusů. V roce 2010 bylo vyvezeno přibližně 16,3 miliard kusů cigaret, nejvíce do Itálie (5,0 miliard kusů).

Největšími dovozci potravin do České republiky v hmotnostním vyjádření bylo Německo, Polsko, Slovensko, Itálie a nejvíce Česká republika vyvážela potraviny na Slovensko, do Polska, Německa, Itálie, Rakouska.

„Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem a počtem cizinců v naší populaci, ale největší vliv na spotřebu konkrétních potravin mají ceny potravin, dané růstem cen energií, osiv, krmiv, hnojiv, přípravků na ošetřování zvířat i rostlin a koupěschopnost obyvatelstva,“ vysvětluje Zdeněk Kobes.

Celá analýza o spotřebě potravin v České republice v roce 2010, společně s tabulkami a grafy, je volně k dispozici na webových stránkách ČSÚ, odkaz: http://www.czso.cz/csu/czso/cri/analyza-spotreby-potravin-2010-wjq5ngoxdc


Kontakt:
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

  • ČSÚ TZ potraviny 120404.doc