Spotřeba potravin - 2016

 
Kód: 270139-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Náplň publikovaných položek Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Spotřeba potravin, nápojů a cigaret na 1 obyvatele v ČR v letech 2007 - 2016

Tabulky
Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Excel PDF
Tab. 2 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret (na obyvatele za rok) Excel PDF

Grafy
Graf 1 Spotřeba obilovin v hodnotě mouky (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 2 Spotřeba masa v hodnotě na kosti (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 3 Spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 4 Spotřeba tuků a oleje (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 5 Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 6 Spotřeba zeleniny v hodnotě čerstvé a brambor (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 7 Spotřeba alkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 8 Spotřeba lihovin a vína (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 9 Struktura spotřeby vybraných potravin v roce 2016 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.