Spotřeba potravin - 2014

 
Kód: 270139-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Zdeněk Kobes
E-mail: zdenek.kobes@czso.cz

Autor publikace: Ing. Zdeněk Kobes

 

Metodické vysvětlivky Word PDF
Náplň publikovaných položek Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Spotřeba potravin, nápojů a cigaret na 1 obyvatele v ČR v letech 2006 – 2014

Tabulky
Tab. 1 Spotřeba potravin a nealkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Excel PDF
Tab. 2 Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret (na obyvatele za rok) Excel PDF

Grafy
Graf 1 Spotřeba obilovin v hodnotě mouky (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 2 Spotřeba masa v hodnotě na kosti (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 3 Spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 4 Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 5 Spotřeba zeleniny v hodnotě čerstvé a brambor (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 6 Spotřeba alkoholických nápojů (na obyvatele za rok) Excel PDF
Graf 7 Struktura spotřeby vybraných potravin v roce 2014 Excel PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.