Spotřeba potravin - 1948 - 2022

 
Kód: 270271-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Lea Klémová
E-mail: lea.klemova@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Náplň publikovaných položek Word PDF
Tab. 1 Obiloviny v hodnotě zrna Excel PDF
Tab. 2 Obiloviny v hodnotě mouky Excel PDF
Tab. 3 Mlýnské a pekárenské výrobky Excel PDF
Tab. 4 Maso v hodnotě na kosti Excel PDF
Tab. 5 Ryby celkem Excel PDF
Tab. 6 Mléko a mléčné výrobky v hodnotě mléka (bez másla) a konzumní mléko celkem Excel PDF
Tab. 7 Sýry celkem Excel PDF
Tab. 8 Mléčné výrobky a vejce Excel PDF
Tab. 9 Tuky a oleje celkem Excel PDF
Tab. 10 Tuky a oleje v hodnotě čistého tuku Excel PDF
Tab. 11 Ovoce v hodnotě čerstvého Excel PDF
Tab. 12 Zelenina v hodnotě čerstvé Excel PDF
Tab. 13 Luštěniny a brambory Excel PDF
Tab. 14 Cukr, cukrovinky, cukrářské výrobky Excel PDF
Tab. 15 Ostatní potraviny Excel PDF
Tab. 16 Čaj, zrnková káva, minerální vody a nealkoholické nápoje Excel PDF
Tab. 17 Alkoholické nápoje celkem Excel PDF
Tab. 18 Alkoholické nápoje v hodnotě čistého lihu, cigarety Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.