Spotřeba energie v domácnostech ČR - 2003

 
Kód: e-8109-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. CÍLE ZJIŠŤOVÁNÍ ENERGO 2004 PDF
2. REALIZACE ZJIŠŤOVÁNÍí ENERGO 2004
2.1. Využití zkušeností z výběrového zjišťování ENERGO 1997 PDF
2.2. Charakteristika a rozsah výběrového souboru PDF
2.3. Průběh a organizace zjišťování PDF
2.4. Zpracování zjištěných dat PDF
3. VÝSLEDKY ZJIŠŤOVÁNÍ ENERGO 2004
3.1. Charakteristika a průměrné parametry bytů PDF
3.2. Vybavenost bytů energetickými spotřebiči PDF
3.3. Peněžní vydání domácností na paliva a energie PDF
3.4. Energetická spotřeba bytů PDF
3.5. Měrné spotřeby paliv a energie podle účelu užití PDF
3.6. Využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech PDF
3.7. Vybavenost domácností automobily PDF
3.8 Vliv nadmořské výšky na energetickou spotřebu bytů PDF
4. VALIDITA VÝSLEDKU ZJIŠŤOVÁNÍ PDF
5. ZÁVĚRY PDF

6. TABULKOVÁ ČÁST – PŘÍLOHA Č.I.

6.1. soubor základních výsledků
Tab. 1 : Počty osob ze zjišťování (městská a venkovská lokalita) Excel PDF
Tab. 2 : Rozdělení domů podle počtu bytů v krajích Excel PDF
Tab. 3 : Počet bytů podle vytápěné plochy bytu v m2 v krajích Excel PDF
Tab. 4 : Počet bytů podle vytápěné plochy bytu v m2 v krajích (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab. 5 : Celková vytápěná plocha bytů v m2 v krajích (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab. 6 : Vytápěná plocha bytů v m2 v krajích celkem (podle počtu bytů v domě) Excel PDF
Tab. 7 : Vytápěná plocha bytů v m2 v krajích celkem (podle druhu domů) Excel PDF
Tab. 8 : Obytná plocha celkem v m2 v krajích (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab. 9 : Vybavenost bytů elektrospotřebiči a jejich stáří v letech (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab.10: Elektrické spotřebiče podle stáří Excel PDF
Tab. 11: Průměrné stáří jednotlivých elektrospotřebičů v krajích Excel PDF
Tab. 12: Vybavenost bytů elektrickými spotřebiči v krajích (bez udání stáří), v kusech Excel PDF
Tab. 13: Vybavenost bytů elektrickými spotřebiči v krajích (bez udání stáří), v % Excel PDF
Tab. 14: Počty elektrických spotřebičů v krajích (městská lokalita) Excel PDF
Tab. 15: Počty elektrických spotřebičů v krajích (venkovská lokalita) Excel PDF
Tab. 16: Vybavenost bytů spotřebiči na zemní plyn v krajích Excel PDF
Tab. 17: Vybavenost bytů spotřebiči na zemní plyn v krajích, v % Excel PDF
Tab. 18: Vybavenost bytů spotřebiči na propan-butan v krajích Excel PDF
Tab. 19: Vybavenost bytů spotřebiči na propan-butan v krajích, v % Excel PDF
Tab. 20: Vybavenost bytů spotřebiči na hnědé uhlí v krajích Excel PDF
Tab. 21: Vybavenost bytů spotřebiči na hnědé uhlí v krajích, v % Excel PDF
Tab. 22: Vybavenost bytů spotřebiči na koks v krajích Excel PDF
Tab. 23: Vybavenost bytů spotřebiči na koks v krajích, v % Excel PDF
Tab. 24: Vybavenost bytů spotřebiči na palivové dřevo v krajích Excel PDF
Tab. 25: Vybavenost bytů spotřebiči na palivové dřevo v krajích, v % Excel PDF
Tab. 26: Vybavenost bytů spotřebiči na ostatní paliva v krajích Excel PDF
Tab. 27: Vybavenost bytů spotřebiči na ostatní paliva v krajích, + v % Excel PDF
Tab. 28: Celkový počet bytů podle užívané energie v krajích Excel PDF
Tab. 29: Počet bytů podle užívané energie v krajích (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab. 30: Počet bytů dálkově vytápěných v krajích Excel PDF
Tab. 31: Počet bytů dálkově vytápěných v krajích, v % Excel PDF
Tab. 32: Zásobování bytů teplem a TUV Excel PDF
Tab. 33: Zásobování bytů teplem a TUV, v % Excel PDF
Tab. 34: Počet bytů podle způsobu přípravy TUV v krajích Excel PDF
Tab. 35: Byty bez ohřevu TUV (M.+V. lok.) Excel PDF
Tab. 36: Počet bytů podle energie užívané při vaření v krajích Excel PDF
Tab. 37: Počet bytů podle energie užívané při vaření v krajích, v % Excel PDF
Tab. 38: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích včetně podnikatelské činnosti - celkem Excel PDF
Tab. 39: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích včetně podnikatelské činnosti - městská lokalita Excel PDF
Tab. 40: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích včetně podnikatelské činnosti - venkovská lokalita Excel PDF
Tab. 41: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích bez podnikatelské činnosti - celkem Excel PDF
Tab. 42: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích bez podnikatelské činnosti – městská lokalita Excel PDF
Tab. 43: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích bez podnikatelské činnosti – venkovská lokalita Excel PDF
Tab. 44: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích včetně podnikatelské činnosti – (podle druhu domů), v rodinném domě s 1 bytem Excel PDF
Tab. 45: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích, v rodinném domě s 2-3 byty Excel PDF
Tab. 46: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích v bytovém domě se 4-10 byty Excel PDF
Tab. 47: Struktura zjištěné spotřeby paliv a energie v krajích v bytovém domě s více než 10 byty Excel PDF
Tab. 48: Struktura zjištěné spotřeby bez podnikatelské činnosti – celkem městská lokalita Excel PDF
Tab. 49: Struktura zjištěné spotřeby bez podnikatelské činnosti – celkem venkovská lokalita Excel PDF
Tab. 50: Byty s automobily v městské lokalitě v krajích Excel PDF
Tab. 51: Byty s automobily v městské lokalitě v krajích (průměry), v % Excel PDF
Tab. 52: Byty s automobily ve venkovské lokalitě v krajích Excel PDF
Tab. 53: Byty s automobily ve venkovské lokalitě v krajích (průměry), v % Excel PDF
Tab. 54: Byty se zjištěnými automobily v krajích celkem Excel PDF
Tab. 55: Byty se zjištěnými automobily v krajích celkem - průměry Excel PDF
Tab. 56: Byty se zjištěnými počty automobilů v jednotlivých krajích - celkem Excel PDF
Tab. 57: Byty se zjištěnými počty automobilů v krajích - městské lokality Excel PDF
Tab. 58: Byty se zjištěnými počty automobilů v krajích - venkovské lokality Excel PDF
Tab. 59: Struktura zjištěných celkových nákladů na paliva a energie v krajích, v tis.Kč Excel PDF
Tab. 60: Struktura zjištěných celkových nákladů na paliva a energie v krajích, v % Excel PDF
Tab. 61: Struktura zjištěných celkových nákladů na paliva a energie v krajích - městská lokalita, v tis.Kč Excel PDF
Tab. 62: Struktura zjištěných celkových nákladů na paliva a energie v krajích – venkovská lokalita, v tis.Kč Excel PDF
Tab. 63: Způsob platby za dodávané teplo a TUV v krajích Excel PDF
Tab. 64: Způsob platby za dodávané teplo a TUV v krajích, v % Excel PDF

Vysvětlivky:
  • Městská lokalita = M
  • Venkovská lokalita = V
  • Teplá užitková voda = TUV

TABULKOVÁ ČÁST – PŘÍLOHA Č.II

6.2. Porovnání výsledků ENERGO 1997 a ENERGO 2004

Tabulky 1. Zjištěné charakteristiky bytů a domácností
celkem Excel PDF
celostátní odhad Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 2. Zjištěná spotřeba domácností
celkem Excel PDF
celostátní odhad Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 3. Zjištěná vybavenost domácností automobily
celkem Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 4. Vytápění
celkem Excel PDF
celostátní odhad Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 5. Příprava TUV a vaření
celkem Excel PDF
celostátní odhad Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 6. Vybavenost a stáří elektrozařízení
celkem Excel PDF
městské lokality Excel PDF
venkovské lokality Excel PDF

Tabulky 7. Zjištěná konečná spotřeba energie podle použití
celkem, městské lok., venkovské lok., celostátní odhad - 1996 Excel PDF
celkem, městské lok., venkovské lok., % - 2003 Excel PDF
základní porovnání zjištěné konečné spotřeby 1996/2003 (celkem, městské lokality, venkovské lokality) Excel PDF
Tabulky 8. Mezinárodní porovnání spotřeb vybraných druhů energie domácností ve vybraných státech EU z Ročenky EU 2004, data 2002 Excel PDF
Prezentace výsledků výběrového zjišťování ENERGO 2004 (MS PowerPoint - 1MB) PPSX
Dotazník Spotřeba energie v domácnostech České republiky (ENERGO 2004-A) - VZOR PDF
Dotazník Spotřeba energie v domácnostech, Používání obnovitelných zdrojů energií v domácnostech (ENERGO 2004-B) - VZOR PDF
Vysvětlivky k vyplnění dotazníků PDF
 
Doplňující metodické informace k šetření Energo 2004 PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.