Sportu se pravidelně věnuje zhruba třetina Čechů

 

12. října 2017

V Česku se sportu pravidelně věnuje zhruba třetina lidí. Častěji přitom sportují muži než ženy. Nejoblíbenější aktivitou je fotbal. Celkové příjmy podnikatelských subjektů v oblasti sportu dosáhly v roce 2015 necelých 20 miliard korun.


„Fyzické aktivitě se alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse věnuje přibližně třetina populace. Nejaktivnější jsou ve sportu mladí lidé ve věku 15 až 24 let. Pravidelně jich sportuje 68 %. S přibývajícím věkem zapojení do sportovních aktivit klesá,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Nejméně sportovně aktivní jsou Češi starší 65 let. Konkrétně ve věkové kategorii 65 až 74 let se sportu věnuje 12,5 % osob a v kategorii nad 75 let pak 5,6 % lidí. Údaje za rok 2014 vycházejí z Evropského výběrového šetření o zdraví.

Z tohoto zjišťování také vyplývá, že častěji sportují muži než ženy. „Soudě podle velikosti členské základny sportovních svazů České unie sportu jsou v tuzemsku nejoblíbenějšími sporty fotbal a tenis, kde převažují muži. Třetím nejoblíbenějším sportem je volejbal, který je více oblíbený u žen,“ uvádí Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Na celkových příjmech podnikatelských subjektů v oblasti sportu, které v roce 2015 dosáhly podle odhadů bezmála 20 miliard korun, se podle statistik ČSÚ nejvíce podílely subjekty provozující sportovní zařízení s příjmy 10,8 miliardy. Příjmy ve výši 5 miliard korun připadají na činnost sportovních klubů. Zbylou část pak generovala fitcentra a ostatní sportovní činnosti.

Zaměstnanost v oblasti sportu zahrnující podnikatele, zaměstnance a pomáhající rodinné příslušníky vloni dosahovala podle statistik ČSÚ více než 31 tisíc osob. To je přibližně 0,6 % celkové zaměstnanosti v ekonomice. Velmi důležitou roli však hrají dobrovolníci. Započteme-li i je, dosahuje zaměstnanost v oblasti sportu 52,5 tisíce osob. Zahrnuti jsou přitom jen dobrovolníci v nestátních neziskových organizacích. Trenéři malých klubů, amatérští rozhodčí apod. nejsou ve statistikách zaznamenáni.

Přímo sportovní povolání v roce 2015 vykonávalo 13,9 tisíce pracovníků. „Nejčastěji, v 54 % případů, působili jako sportovní trenéři, instruktoři nebo úředníci sportovních klubů. Druhou nejpočetnější skupinou sportovních pracovníků s 28% zastoupením byli instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech. Profesionálních atletů a ostatních profesionálních sportovců pak bylo v rámci sledované kategorie nejméně – necelých 18 %,“ dodává Milan Dedera.

Více se dočtete v nové publikaci ČSÚ s názvem Statistika sportu: základní ukazatele (http://www.czso.cz/csu/czso/statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2016).[1]

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad[1] Sportovní ekonomické činnosti jsou v této publikaci definovány v nejužším vymezení zahrnujícím pouze aktivity přímo spojené se sportem (např. provoz sportovních zařízení), nikoliv aktivity, které jsou vstupem pro sport nebo mají sport jako výstup (např. sportovní vybavení, přenosy utkání).

 

  • csu_tz171012_sportu_se_pravidelne_venuje_zhruba_tretina_cechu.docx