Spolupráce ČSÚ se Svazem podnikatelů ve stavebnictví pokračuje

 

Pravidelné roční hodnocení spolupráce bylo obsahem úterního jednání prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a člena České statistické rady Milana Veverky, předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků Václava Macha a předsedy Českého statistického úřadu Jana Fischera. Spolupráce mezi těmito institucemi začala již v roce 1995.

Účastníci jednání posoudili formy vzájemné výměny informací, spolupráci s respondenty, přípravu publikace "České stavebnictví v číslech 2003" a další aktuální otázky. Na závěr jednání podepsali "Program spolupráce mezi ČSÚ, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českým svazem stavebních inženýrů a Českou komorou autorizovaných inženýrú a techniků na rok 2004“.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ
tel. 274 058 890