Společně hospodařící domácnosti

 

Kliknutím na sloupec "Počet domácností" v určitém roce, se zobrazí graf "Domácnosti podle počtu společně žijících osob".

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Údaje z Demografické příručky 2007Demografické příručky 2013 a Pramenného díla SLDB 2001