Specializované statistické studium pro absolventy vysokých škol

 

V září 2017 zahajuje Odbor personalistiky a mezd – Oddělení vzdělávání a FKSP Českého statistického úřadu ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze již 27. běh dvouletého Specializovaného statistického studia.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol, kteří nemají specializované statistické vzdělání nebo mají delší časový odstup od jeho absolvování a chtějí si doplnit a rozšířit znalosti.  Je velmi vhodné pro ty zaměstnance, kteří se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Základním obsahem výuky je problematika číselného zobrazování sociálně ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace s využitím výpočetní techniky.

Program studia obsahuje celkem 384 hod. výuky rozdělených do čtyř semestrů (12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hod.). Studium končí obhajobou závěrečné práce a malou promocí, při níž absolventi obdrží CERTIFIKÁT VŠE o absolvování Specializovaného statistického studia.

Bližší informace poskytne Oddělení vzdělávání a FKSP ČSÚ.
Přihláška ke studiu a studijní plán jsou přiloženy.

Adresa: ČR - Český statistický úřad, Odbor personalistiky a mezd, Oddělení vzdělávání a FKSP
Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82
Telefon: 274054030
Fax: 274052426
E-mail: marie.hlavackova@czso.cz

Závazné přihlášky se přijímají do 20. června 2017.

 

Ing. Jana Kostková
ředitelka odboru personalistiky a mezd

  • Studijní plán
  • Závazná přihláška ke studiu