Specializované statistické studium pro absolventy vysokých škol

 

V září 2019 zahajuje Český statistický úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze již 28. běh Specializovaného statistického studia.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol počínaje bakalářským stupněm vzdělání. Je velmi vhodné pro ty, kteří se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Základním obsahem výuky je problematika číselného zobrazování sociálně ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace.

Program studia obsahuje 384 hod. výuky rozdělených do čtyř semestrů (12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hod.). Studium končí obhajobou závěrečné práce a předáním CERTIFIKÁTU VŠE o absolvování Specializovaného statistického studia.

Bližší informace: Oddělení vzdělávání a FKSP ČSÚ,
Marie Hlaváčková, 274 054 030, marie.hlavackova@czso.cz.

  • Studijní plán
  • Závazná přihláška ke studiu