Specialisté v oblasti vědy a techniky

 

Statistika specialistů v oblasti vědy a techniky zjišťuje počty, složení a příjmy osob, které se profesně zabývají některou z daných oblastí. Zkoumaní specialisté jsou značně heterogenní skupinou zahrnující široké spektrum profesí  a zaměření.

Statistické údaje o specialistech v oblasti vědy a techniky vycházejí z mezinárodní Klasifikace zaměstnání ISCO 08 (resp. její národní mutace CZ-ISCO), kde jde o kategorii označenou kódem 21. Přesné vymezení a složení jednotlivých podkategorií je k nalezení v metodické příloze.

Statistika specialistů v oblasti vědy a techniky čerpá ze dvou datových zdrojů:

 • Výběrové šetření pracovních sil – je datovým zdrojem pro stanovení počtu specialistů,
 • Strukturální mzdová statistika – speciální zpracování dat z této statistiky poskytuje informace o mzdách specialistů v oblasti vědy a techniky.

 • Přílohy
 • Metodika
 • Specialisté v oblasti vědy a techniky – počty
 • Specialisté v oblasti vědy a techniky – mzdy
 • Specialisté ve vědě a technice v mezinárodním srovnání
 • Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Markéta Pištorová
  Tel.: 274 054 005
   

  Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
  Tel.: 274 054 389
  E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz