Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití - časové řady

 

  • Tab. Disagregace spotřeb paliv a energií v domácnostech podle jednotlivých účelů užití v letech 2015 až 2020 TJ
    26.08.2022 (kód: 390001-22)