Soutěž o značku Sčítání lidu, domů a bytů 2021 má vítěze

 

Porota vybrala 17. ledna 2019 vítěze soutěže o značku Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Stal se jím MgA. Jan Moucha.

Český statistický úřad zaevidoval ve lhůtě pro podání nabídek do 12. listopadu 2018 14.00 hodin celkem 73 řádně doručených obálek s nabídkami. Jedna obálka s nabídkou byla doručena po lhůtě pro podání nabídek, a proto do hodnocení nepostoupila.

Všech 73 řádně doručených obálek bylo následně komisionálně otevřeno. Komise oddělila část nabídky A s přihláškou a identifikačními údaji účastníka od části B, která obsahovala anonymizovanou maketu vlastního návrhu. Oběma částem A i B nabídky bylo přiřazeno totožné číslo od 1 do 73 z důvodu pseudonymizace návrhů. Komise v této fázi vyřadila z dalšího hodnocení 2 nabídky. Jednu z důvodu nedodání přihlášky a druhou pro porušení podmínky anonymity.

Účastníci soutěže mohli dle zadání podat 1 až 3 nabídky. Porota složená ze zástupců ČSÚ a externích odborníků, vybraných ve spolupráci s Unií grafického designu, obdržela k vlastnímu hodnocení 109 návrhů. Každý z členů poroty přidělil pěti návrhům body ve škále 5 až 1, přičemž 5 bodů udělil podle něho nejlépe zpracovanému návrhu.

Do druhého kola soutěže postoupilo 6 návrhů. Každému z postupujících byly doporučeny úpravy pro dopracování návrhů, např. animace loga nebo doplnění ikony pro aplikaci na mobilní telefon. Podmínky pro 2. kolo splnilo 5 návrhů. Jeden byl z důvodů nedodržení uzávěrky 2. kola soutěže ze závěrečného hodnocení vyřazen.

Vítěze porota vybrala na neveřejném setkání v diskusi nad zaslanými úpravami návrhů, elektronickými prezentacemi a animacemi.

S vítězem soutěže byla 22. ledna 2019 podepsána licenční smlouva na poskytnutí oprávnění výkonu práva duševního vlastnictví ve vztahu k návrhu značky a logotypu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Autor vítězného návrhu zpracuje následně pro Český statistický úřad také manuál jednotného vizuálního stylu Sčítání.