Soupis ploch osevů - k 31.5.2011

 
Kód: e-2104-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2011
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2011 podle krajů

zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

zelenina, ostatní plodiny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecká – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2011
Graf 1 zrniny celkem, obiloviny celkem Excel
Graf 2 pšenice, žito, ječmen Excel
Graf 3 brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.