Soupis ploch osevů - k 31.5.2010

 
Kód: w-2104-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2010
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
pícniny na orné půdě, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2010 podle krajů

zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

technické plodiny, pícniny, zelenina
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

zelenina, ostatní plodiny, zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2010
Graf 1 zrniny celkem, obiloviny celkem Excel
Graf 2 pšenice, žito, ječmen Excel
Graf 3 brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.