Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2022

 
Kód: 270143-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ
Osevní plochy zemědělských plodin
Obhospodařovaná zemědělská půda
 
Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodika Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2022
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
pícniny, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2022 podle krajů
zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
technické plodiny, pícniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zelenina, ostatní plodiny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2022
zrniny celkem, obiloviny celkem Excel PDF
pšenice, žito, ječmen Excel PDF
brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.