Soupis ploch osevů - 2012

 
Kód: e-2104-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodika Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2012
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2012 podle krajů
zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zelenina, ostatní plodiny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2012
zrniny celkem, obiloviny celkem Excel
pšenice, žito, ječmen Excel
brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.