Soupis hospodářských zvířat - k 1.4.2015

 
Kód: 270142-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Vývoj stavů hospodářských zvířat v letech 1986 až 2015 - ČR Excel PDF
Tab. 2 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 – ČR vybrané skupiny zvířat Excel PDF
Tab. 3 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 ČR Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 ČR – pokračování Excel PDF
Tab. 5 Počet skotu k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 6 Počet krav k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 7 Počet prasat k 1. dubnu. 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Počet prasnic k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 9 Počet ovcí k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 10 Počet koz celkem k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 11 Počet drůbeže k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 12 Počet slepic k 1. dubnu. 2014 a 1. dubnu 2015 podle krajů Excel PDF
Tab. 13 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Praha + Středočeský kraj Excel PDF
Tab. 14 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 – Jihočeský kraj Excel PDF
Tab. 15 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Plzeňský kraj Excel PDF
Tab. 16 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 – Karlovarský kraj Excel PDF
Tab. 17 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Ústecký kraj Excel PDF
Tab. 18 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Liberecký kraj Excel PDF
Tab. 19 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Královéhradecký kraj Excel PDF
Tab. 20 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Pardubický kraj Excel PDF
Tab. 21 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 – Vysočina Excel PDF
Tab. 22 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Jihomoravský kraj Excel PDF
Tab. 23 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Olomoucký kraj Excel PDF
Tab. 24 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Zlínský kraj Excel PDF
Tab. 25 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2014 a 1. dubnu 2015 - Moravskoslezský kraj Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 1. 4. 2015 Excel PDF
Graf 2 Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR v letech 1980 - 2015 Excel PDF
Graf 3 Vývoj stavů drůbeže a slepic v ČR v letech 1990 - 2015 Excel PDF
Graf 4 Struktura stavů skotu k 1. 4. 2015 v ČR Excel PDF
Graf 5 Struktura stavů prasat k 1. 4. 2015 v ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.