Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2016

 
Kód: 270142-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Vývoj stavů hospodářských zvířat v letech 1987 až 2016 - ČR Excel PDF
Tab. 2 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 – ČR vybrané skupiny zvířat Excel PDF
Tab. 3 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 ČR Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 ČR – pokračování Excel PDF
Tab. 5 Počet skotu k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 6 Počet krav k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 7 Počet prasat k 1. dubnu. 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Počet prasnic k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 9 Počet ovcí k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 10 Počet koz celkem k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 11 Počet drůbeže k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 12 Počet slepic k 1. dubnu. 2015 a 1. dubnu 2016 podle krajů Excel PDF
Tab. 13 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Praha + Středočeský kraj Excel PDF
Tab. 14 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 – Jihočeský kraj Excel PDF
Tab. 15 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Plzeňský kraj Excel PDF
Tab. 16 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 – Karlovarský kraj Excel PDF
Tab. 17 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Ústecký kraj Excel PDF
Tab. 18 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Liberecký kraj Excel PDF
Tab. 19 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Královéhradecký kraj Excel PDF
Tab. 20 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Pardubický kraj Excel PDF
Tab. 21 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 – Vysočina Excel PDF
Tab. 22 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Jihomoravský kraj Excel PDF
Tab. 23 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Olomoucký kraj Excel PDF
Tab. 24 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Zlínský kraj Excel PDF
Tab. 25 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2015 a 1. dubnu 2016 - Moravskoslezský kraj Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 1. 4. 2016 Excel PDF
Graf 2 Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR v letech 1986 - 2016 Excel PDF
Graf 3 Vývoj stavů drůbeže a slepic v ČR v letech 1996 - 2016 Excel PDF
Graf 4 Struktura stavů skotu k 1. 4. 2016 v ČR Excel PDF
Graf 5 Struktura stavů prasat k 1. 4. 2016 v ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.