Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2020 a semidefinitivní výsledky roku 2021

 
Kód: 270137-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Málková
E-mail: helena.malkova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Zdroje Word PDF

Regionální zemědělský účet, definitivní výsledky za rok 2020
Tab.1 kraj: Hl. m. Praha + Středočeský Excel PDF
Tab.2 kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab.3 kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab.4 kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab.5 kraj: Ústecký Excel PDF
Tab.6 kraj: Liberecký Excel PDF
Tab.7 kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab.8 kraj: Pardubický Excel PDF
Tab.9 kraj: Vysočina Excel PDF
Tab.10 kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab.11 kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab.12 kraj: Zlínský Excel PDF
Tab.13 kraj: Moravskoslezský Excel PDF

Regionální zemědělský účet, semidefinitivní výsledky roku 2021
Tab.14 kraj: Hl. m. Praha + Středočeský Excel PDF
Tab.15 kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab.16 kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab.17 kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab.18 kraj: Ústecký Excel PDF
Tab.19 kraj: Liberecký Excel PDF
Tab.20 kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab.21 kraj: Pardubický Excel PDF
Tab.22 kraj: Vysočina Excel PDF
Tab.23 kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab.24 kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab.25 kraj: Zlínský Excel PDF
Tab.26 kraj: Moravskoslezský Excel PDF

Grafická příloha
Graf 1 Produkce obilovin Excel PDF
Graf 2 Produkce semena řepky a řepice Excel PDF
Graf 3 Produkce čerstvé zeleniny Excel PDF
Graf 4 Produkce brambor Excel PDF
Graf 5 Produkce čerstvého ovoce Excel PDF
Graf 6 Rostlinná produkce Excel PDF
Graf 7 Produkce mléka Excel PDF
Graf 8 Živočišná produkce Excel PDF
Graf 9 Produkce zemědělského odvětví Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.