Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2011 a semidefinitivní výsledky roku - 2012

 
Kód: e-2128-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Gregorová
E-mail: hana.gregorova@czso.cz


Regionální zemědělský účet za rok 2011
Metodické vysvětlivky Word PDF
Zdroje Word PDF
Tab.1 kraj: Hl. m. Praha + Středočeský Excel PDF
Tab.2 kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab.3 kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab.4 kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab.5 kraj: Ústecký Excel PDF
Tab.6 kraj: Liberecký Excel PDF
Tab.7 kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab.8 kraj: Pardubický Excel PDF
Tab.9 kraj: Vysočina Excel PDF
Tab.10 kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab.11 kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab.12 kraj: Zlínský Excel PDF
Tab.13 kraj: Moravskoslezský Excel PDF

Regionální zemědělský účet za rok 2012
Tab.14 kraj: Hl. m. Praha + Středočeský Excel PDF
Tab.15 kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab.16 kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab.17 kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab.18 kraj: Ústecký Excel PDF
Tab.19 kraj: Liberecký Excel PDF
Tab.20 kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab.21 kraj: Pardubický Excel PDF
Tab.22 kraj: Vysočina Excel PDF
Tab.23 kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab.24 kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab.25 kraj: Zlínský Excel PDF
Tab.26 kraj: Moravskoslezský Excel PDF

Grafická příloha
Graf 1 Produkce obilovin Excel
Graf 2 Produkce semena řepky a řepice Excel
Graf 3 Produkce čerstvé zeleniny Excel
Graf 4 Produkce brambor Excel
Graf 5 Produkce čerstvého ovoce Excel
Graf 6 Rostlinná produkce Excel
Graf 7 Produkce mléka Excel
Graf 8 Živočišná produkce Excel
Graf 9 Produkce zemědělského odvětví Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.