Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2009 a semidefinitivní výsledky roku - 2010

 
Kód: e-2128-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Gregorová
E-mail: hana.gregorova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Zdroje Word PDF
Regionální zemědělský účet za rok 2009
Tab. 1 Kraj: Hl.m.Praha + Středočeský Excel PDF
Tab. 2 Kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab. 3 Kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab. 4 Kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab. 5 Kraj: Ústecký Excel PDF
Tab. 6 Kraj: Liberecký Excel PDF
Tab. 7 Kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab. 8 Kraj: Pardubický Excel PDF
Tab. 9 Kraj: Vysočina Excel PDF
Tab. 10 Kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab. 11 Kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab. 12 Kraj: Zlínský Excel PDF
Tab. 13 Kraj: Moravskoslezský Excel PDF
Regionální zemědělský účet za rok 2010
Tab. 14 Kraj: Hl.m.Praha + Středočeský Excel PDF
Tab. 15 Kraj: Jihočeský Excel PDF
Tab. 16 Kraj: Plzeňský Excel PDF
Tab. 17 Kraj: Karlovarský Excel PDF
Tab. 18 Kraj: Ústecký Excel PDF
Tab. 19 Kraj: Liberecký Excel PDF
Tab. 20 Kraj: Královéhradecký Excel PDF
Tab. 21 Kraj: Pardubický Excel PDF
Tab. 22 Kraj: Vysočina Excel PDF
Tab. 23 Kraj: Jihomoravský Excel PDF
Tab. 24 Kraj: Olomoucký Excel PDF
Tab. 25 Kraj: Zlínský Excel PDF
Tab. 26 Kraj: Moravskoslezský Excel PDF
Grafická příloha
Graf 1 Produkce obilovin Excel
Graf 2 Produkce řepky a semena brukve řepáku Excel
Graf 3 Produkce čerstvé zeleniny Excel
Graf 4 Produkce brambor Excel
Graf 5 Produkce čerstvého ovoce Excel
Graf 6 Rostlinná produkce Excel
Graf 7 Produkce mléka Excel
Graf 8 Živočišná produkce Excel
Graf 9 Produkce zemědělského odvětví Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.