Souhrnný zemědělský účet, definitivní výsledky za - 2008 a semidefinitivní výsledky - 2009

 
Kód: w-2116-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Hana Gregorová
E-mail: hana.gregorova@czso.cz

Použité zkratky, Zdroje Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2008
Tab. 1 Účet výroby Excel PDF
Tab. 2 Účet tvorby důchodu Excel PDF
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu Excel PDF
Tab. 4 Součásti kapitálového účtu Excel PDF

Souhrnný zemědělský účet semidefinitivní výsledky roku 2009
Tab. 5 Účet výroby Excel PDF
Tab. 6 Účet tvorby důchodu Excel PDF
Tab. 7 Účet podnikatelského důchodu Excel PDF
Tab. 8 Součásti kapitálového účtu Excel PDF
Tab. 9 ALI v letech 2008, 2009 Excel PDF
Tab. 11 Změny hlavních složek výpočtu příjmů do zemědělství v České republice, rok 2009 v porovnání s rokem 2008 v % Excel PDF

Grafická příloha
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2008 Excel
Graf 2 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2009 Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.