Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji obcí Libereckého kraje - 2010-2015


Životní prostředí
Popis ukazatelů PDF

Tabulky
Tab. 10 Charakteristiky úrovně ukazatelů Excel
Tab. 11 Vymezení intervalů a intervalová četnost obcí podle ukazatelů Excel
Tab. 12 Souhrnná tabulka Excel

Kartogramy
Podíl výdajů obcí do životního prostředí na celkových výdajích v letech 2011–2015 PNG
Podíl obydlených domů napojených na plyn (SLDB 2011) PNG
Podíl obydlených domů napojených na kanalizační síť (SLDB 2011) PNG
Podíl zeleně na ostatní ploše v roce 2015 PNG
Podíl neplodné půdy na ostatní ploše v roce 2015 PNG
Ekologická stabilita krajiny v roce 2015 PNG
Změna výměry ploch s převážně pozitivním a převážně negativním vlivem na životní prostředí v letech 2002– 2015 PNG
Podíl dojíždějících využívajících k cestě do zaměstnání veřejnou dopravu – vlak nebo autobus na celkovém počtu dojíždějících (SLDB 2011) PNG
Podíl dojíždějících využívajících k cestě do zaměstnání individuální dopravu – automobil na celkovém počtu dojíždějících (SLDB 2011) PNG
Podíl vyjíždějících využívajících k cestě do zaměstnání veřejnou dopravu – vlak a autobus na celkovém počtu vyjíždějících (SLDB 2011) PNG
Podíl vyjíždějících využívajících k cestě do zaměstnání individuální dopravu – automobil na celkovém počtu vyjíždějících (SLDB 2011) PNG
Podíl dopravních ploch na celkové rozloze v roce 2015 PNG
Podíl silnic na dopravních plochách v roce 2015 PNG
Investiční příležitosti - brownfields, průmyslové zóny - greenfields PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.