Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji obcí Libereckého kraje - 2010-2015


Demografická oblast
Popis ukazatelů PDF

Tabulky
Tab. 1 Charakteristiky úrovně ukazatelů Excel
Tab. 2 Vymezení intervalů a intervalová četnost obcí podle ukazatelů Excel
Tab. 3 Souhrnná tabulka Excel

Kartogramy
Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel v letech 2010–2015 PNG
Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel v letech 2010–2015 PNG
Ukazatel úrovně vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let k 26. 3. 2011 PNG
Index stáří v roce 2015 PNG
Index ekonomického zatížení v roce 2015 PNG
Index sociálně demografické nestability PNG
Hustota obyvatelstva v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.