Souhrnná data o ČR - vybrané publikace před rokem 2010