Socio-demografická homogamie sezdaných a nesezdaných párů - 1993 - 2012

 
Kód: 320180-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Kohoutová
E-mail: iva.kohoutova@czso.cz

Autorka publikace: Mgr. Iva Kohoutová
Celá publikace Word PDF
Úvod Word PDF
Metodika Word PDF
Shrnutí Word PDF
1. Vzdělanostní a věková podobnost snoubenců Word PDF
1.1. Vzdělanostní podobnost snoubenců
1.2. Věková podobnost snoubenců
2. Věková a vzdělanostní homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích Word PDF
2.1. Vzdělanostní homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích
2.2. Věková homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích
3. Národnostní a náboženská homogamie sezdaných a nesezdaných párů Word PDF
Literatura Word PDF

Zveřejněno dne: 09.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.