Sobota bude patřit statistikům

 

19. října 2018

Na sobotu 20. října připadá již třetí Evropský den statistiky. Statistici chtějí v tento den připomenout celospolečenský význam oficiální statistiky a kvalitních dat. Český statistický úřad se k tomuto symbolickému svátku připojuje hned několika akcemi.

„Evropský den statistiky si připomínáme spolu s ostatními statistickými úřady z celé Evropy také proto, abychom veřejnosti připomněli význam a důležitost statistiky pro běžný život. Byť si to třeba mnozí neuvědomují, provází nás statistika opravdu na každém kroku,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Právě z toho důvodu Český statistický úřad prezentoval tento týden velmi atraktivní formou s použitím informační grafiky populární téma četnosti dětských jmen a tato prezentace zaznamenala vysokou odezvu jak v médiích, tak mezi diskutujícími na sociálních sítích. Další z akcí směřujících k popularizaci statistik je také právě probíhající projekt Minisčítání, do kterého je zapojeno k dnešnímu dni již přes 370 škol z celé České republiky.

„Význam Evropského dne statistiky je však hlubší. Chceme totiž veřejně připomenout a zdůraznit, že kvalitní, nezávislá a apolitická oficiální statistika může pomoci rozvoji celé společnosti, neboť přináší podstatná a důvěryhodná data,“ připomíná Marek Rojíček.

Během pátku 19. října Český statistický úřad na svém twitterovém účtu @statistickyurad postupně zveřejní infografiky zaměřené na porovnání života v Evropské unii. V ten samý den bude vydána publikace Eurostatu „Key Figures on Europe“ (Klíčová čísla o Evropě), dostupná na internetu v anglickém, německém a francouzském jazyce. V českém jazyce ČSÚ zveřejnění aktualizovanou digitální publikaci o životě žen a mužů v EU. Srovnání České republiky a Slovenska se pak věnuje aktuální vydání časopisu Statistika&My.

Od pondělí 22. října bude možné v budově Českého statistického úřadu v Praze zhlédnout výstavu věnovanou 25 letům statistiky životního prostředí v ČR.

Další informace naleznete na webu ČSÚ na samostatné stránce www.czso.cz/statsday2018.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-tz181019-sobota_bude_patrit_statistikum.docx
  • Vyjádření předsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)
  • Doplnění vyjádření předsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)