Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2018


SO ORP Týn nad Vltavou
Mapa správního obvodu PNG
1. Souhrnná charakteristika Excel PDF
2. Adresy obecních a městských úřadů Excel PDF
3. Věková struktura obyvatelstva, průměrný věk, podíl nezaměstnaných osob Excel PDF
4. Charakteristika obcí Excel PDF
5. Podnikatelská sféra a bytová výstavba Excel PDF
6. Technická a občanská vybavenost obcí Excel PDF

Zveřejněno dne: 09.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.