Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje - 2015


SO ORP Písek
Mapa správního obvodu JPG
Souhrnná charakteristika Excel PDF
Adresy obecních a městských úřadů Excel PDF
Vybrané demografické ukazatele Excel PDF
Charakteristika obcí a podnikatelská sféra Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.