Smuteční oznámení o úmrtí prof. Ing. IVY RITSCHELOVÉ, CSc., předsedkyně ČSÚ

 

 

 V Praze dne 3. prosince 2017

 


V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům, spolupracovníkům a veřejnosti,

že navždy odešla

 

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.,

předsedkyně Českého statistického úřadu.

 

Zemřela 2. prosince v pozdních večerních hodinách ve věku 53 let po těžké nemoci.

 

Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., byla do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu jmenována na návrh vlády prezidentem republiky dne 1. září 2010. Během svého působení se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik, včetně elektronizace sběru dat. Snížila celkovou administrativní zátěž v oblasti statistických zjišťování o více než 35 %. Zasazovala se o zvyšování statistické gramotnosti široké veřejnosti.

Jako aktivní členka akademické obce se zabývala i oblastí vzdělávání a školství. Měla bohaté zahraniční pracovní zkušenosti. Byla autorkou desítek odborných publikací zaměřených na environmentální ekonomii a politiku životního prostředí.

Byla severočeskou patriotkou a patronkou Dětského domova v Ústí nad Labem na Severní Terase.

 

 

Čest její památce!

 

 

  • csu_oznameni
  • Parte