Slovenská národnost na území ČR

 

Slovenská národnostní menšina je nejpočetnější menšinou v naší republice

Nejvýznamnější zastoupení slovenské národnosti na národnostní struktuře obyvatel je
v okresech Karviná a Sokolov

Většina osob se slovenskou národností má na území naší republiky trvalý pobyt a státní občanství ČR

Vývoj podílu slovenské národnosti na počtu obyvatel ČR v období 1921 – 2001 v %
(při jednotlivých sčítáních)
Vývoj podílu slovenské národnosti na počtu obyvatel ČR v období 1921 – 2001 v %


Vzhledem k dlouholeté existenci společného státu Čechů a Slováků existovala přirozená vnitrostátní migrace obyvatelstva a pozvolný proces územního prolínání obou národností - české a slovenské. Působením široké škály faktorů (pracovní příležitosti, místo výkonu základní vojenské prezenční služby, studium apod. a následné přesídlení z důvodů založení rodiny) se počty osob se slovenskou národností nekoncentrovaly nějakým výraznějším způsobem v určité oblasti. Podle výsledků sčítání 2001 je v současné době nejvyšší absolutní zastoupení slovenské menšiny na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje; z pohledu jednotlivých okresů především v okrese Karviná, kde se téměř 16 tisíc těchto občanů podílí na celkovém počtu obyvatel okresu 5,7 %, což je nejvyšší koncentrace ze všech okresů v republice. Slovenská národnostní menšina je nejpočetnější menšinou v naší republice, i přesto, že se proti roku 1991 počet osob hlásících se ke slovenské národnosti podstatně snížil (pokles o 120 tisíc). Hlavní příčinou byl zmíněný rozpad federace, volba slovenského státního občanství a odchod do Slovenské republiky. Zde je též nutno zdůraznit, že v současné době jde o údaj tzv. „deklaratorní“, kdy občan ve sčítacím tiskopise sám deklaruje svou národnost podle svého vlastního rozhodnutí.

Nejvýznamnější zastoupení slovenské národnosti na národnostní struktuře obyvatel je v okresech Karviná a Sokolov (více než 5 %). V dalších čtyřech okresech překračuje podíl osob se slovenskou národností 4 % z počtu obyvatel (okresy Jeseník, Cheb, Bruntál, Český Krumlov). Naprostá většina okresů republiky má zastoupení slovenské národnosti na počtu obyvatel okresu mezi 1 - 2 %. Pro srovnání - v roce 1991 činil maximální podíl slovenské národnosti na počtu obyvatel okresu 10 % (okres Jeseník) a více než 5 % osob se slovenskou národností mělo ve své národnostní struktuře celkem 13 okresů.

Většina osob se slovenskou národností má na území naší republiky trvalý pobyt (94 %) a státní občanství České republiky (86 %). Zhruba desetina z počtu osob se slovenskou národností měla občanství Slovenské republiky a z nich pak více než polovina byly osoby s dlouhodobým pobytem (tj. osoby se statutem cizince s povolením k dlouhodobému pobytu). Dvojí občanství ČR a SR mělo necelých 7 tisíc osob (3,6 %) z celkového počtu osob se slovenskou národností; pro srovnání - osob s národností českou, moravskou a slezskou a dvojím občanstvím ČR a SR bylo 3 651 (tj. jen 0,04 % z počtu osob uvedených národností).