Slovenská menšina v ČR a česká menšina v SR - 2011

 
Kód: 170219-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Lenka Jezná
E-mail: lenka.jezna@czso.cz

Celá publikace (1,7 MB) Word PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.