Školy a školská zařízení - za školní rok 2015/2016

 
Kód: 230042-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) ZIP
Tabulková část publikace
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 26.8.2016
Excel
Úvod, Rejstřík používaných pojmů Word PDF
Předškolní vzdělávání
Tab. 1 Mateřské školy - školy, třídy, děti, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 26.8.2016
Excel PDF
Tab. 2 Mateřské školy - školy, třídy, děti, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 3 Mateřské školy - školy, třídy, děti, učitelé dle zřizovatele - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 4 Mateřské školy - školy, třídy, děti, učitelé dle zřizovatele - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 5 Mateřské školy - děti dle věku a pohlaví - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 6 Mateřské školy - děti dle státního občanství - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 7 Mateřské školy - děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 8 Mateřské školy - děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 9 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních - školy, třídy, děti, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 10 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních - školy, třídy, děti, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Základní vzdělávání
Tab. 11 Základní vzdělávání - žáci dle stupně a typu vzdělávání (základní školy, gymnázia, konzervatoře) - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 12 Základní školy - školy, třídy, žáci, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 13 Základní školy - školy, třídy, žáci, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 14 Základní školy - školy, třídy, žáci, učitelé dle zřizovatele - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 15 Základní školy - školy, třídy, žáci, učitelé dle zřizovatele - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 16 Základní školy - žáci dle státního občanství - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 17 Základní školy - žáci přijatí do 1. ročníku dle věku; žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 18 Základní školy - žáci přijatí do 1. ročníku dle věku; žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 19 Základní školy - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 20 Základní školy - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 21 Základní školy - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 22 Základní školy - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Střední vzdělávání
Tab. 23 Střední vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 24 Střední vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 25 Střední vzdělávání - školy, třídy, žáci dle druhu středního vzdělávání - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 26 Střední vzdělávání - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 27 Střední vzdělávání - žáci dle státního občanství - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 28 Střední vzdělávání s výučním listem - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 29 Střední vzdělávání s výučním listem - dle zřizovatele - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 30 Střední vzdělávání s výučním listem - žáci podle skupin oborů vzdělávání - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 31 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 32 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - dle zřizovatele - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 33 Sřední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi - časová řada 2006/07 - 20015/16 Excel PDF
Tab. 34 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné - žáci podle skupin oborů vzdělávání - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 35 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné (gymnázia) - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 36 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné (gymnázia) - žáci dle typu a ročníku gymnázia - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 37 Střední vzdělávání - nástavbové studium - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 38 Střední vzdělávání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - časová řada 2006/07 - 2015/16
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 26.8.2016
Excel PDF
Tab. 39 Střední vzdělávání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle pohlaví a druhu postižení - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Vzdělávání v konzervatořích
Tab. 40 Konzervatoře - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 41 Konzervatoře - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 42 Konzervatoře - žáci, nově přijatí, absolventi dle skupin oborů vzdělávání - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Vyšší odborné vzdělávání
Tab. 43 Vyšší odborné školy - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 44 Vyšší odborné školy - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 45 Vyšší odborné školy - studenti podle skupin oborů vzdělávání - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Vysokoškolské vzdělávání
Tab. 46 Vysoké školy veřejné a soukromé - školy, studenti, absolventi - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 47 Vysoké školy veřejné a soukromé - studenti dle studijního programu a formy vzdělávání - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 48 Vysoké školy veřejné a soukromé - absolventi dle studijního programu a zřizovatele - časová řada 2006 - 2015
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 26.8.2016
Excel PDF
Tab. 49 Vysoké školy veřejné - školy, fakulty, studenti, pedagogičtí pracovníci - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 50 Vysoké školy veřejné - studenti dle instituce - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 51 Vysoké školy soukromé - školy, studenti - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 52 Vysoké školy soukromé - studenti dle instituce - časová řada 2006 - 2015 Excel PDF
Tab. 53 Vysoké školy státní - školy, fakulty, studenti - časová řada 2005 - 2015 Excel PDF
Ostatní školská zařízení
Tab. 54 Základní umělecké školy - školy, pobočky, žáci - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 55 Základní umělecké školy - školy, pobočky, žáci - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 56 Školní družiny - družiny, oddělení, žáci, pracovníci - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 57 Školní družiny - družiny, oddělení, žáci, pracovníci - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 58 Školní knihovny - knihovny, knihovní jednotky, uživatelé, výpůjčky - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 59 Školní knihovny - knihovny, knihovní jednotky, uživatelé, výpůjčky - krajské srovnání (školní rok 2015/16) Excel PDF
Tab. 60 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Tab. 61 Dětské domovy - časová řada 2006/07 - 2015/16 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.