Školy a školská zařízení - za školní rok 2014/2015

 
Kód: 230042-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

Úvod, Základní pojmy ve školství Word PDF
Seznam tabulek (externí tabulková část)
Předškolní vzdělávání Word PDF
Tab. č. 1 Předškolní vzdělávání – školy, třídy, děti/dívky – podle území Excel PDF
Tab. č. 2 Předškolní vzdělávání – věková struktura: děti/dívky Excel PDF
Tab. č. 3 Předškolní vzdělávání – učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území Excel PDF
Tab. č. 4 Předškolní vzdělávání – žáci/dívky podle státního občanství Excel PDF
Tab. č. 5 Přípravné třídy základních škol a Přípravný stupeň ZŠ speciální – školy, třídy, děti/dívky – podle území Excel PDF
Tab. č. 6 Přípravné třídy základních škol a Přípravný stupeň ZŠ speciální – učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území Excel PDF
Základní vzdělávání Word PDF
Tab. č. 7 Základní vzdělávání – školy, třídy, žáci – podle území Excel PDF
Tab. č. 8 Základní vzdělávání – žáci/dívky podle státního občanství Excel PDF
Tab. č. 9 Základní vzdělávání – učitelé/přepočtení na plně zaměstnané/, nadúvazky – podle území a stupně školy Excel PDF
Tab. č. 10 Základní vzdělávání – nově přijatí do 1. ročníku, žáci/dívky – podle území Excel PDF
Tab. č. 11 Základní vzdělávání – školy, žáci podle oboru školy a ročníků – podle území Excel PDF
Tab. č. 12 Základní vzdělávání – žáci/dívky, kteří ukončili školní docházku – podle ročníků a území Excel PDF
Tab. č. 13 Základní vzdělávání – žáci/dívky,kteří přešli na střední školy – podle území Excel PDF
Tab. č. 14 Základní vzdělávání – žáci ve věku povinné školní docházky podle úrovně vzdělávání – podle území Excel PDF
Střední vzdělávání Word PDF
Tab. č. 15 Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci/dívky, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 16 Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci/dívky, nově přijatí, absolventi – podle území Excel PDF
Tab. č. 17 Vzdělávání ve středních školách – věková struktura žáků – podle formy vzdělávání a území Excel PDF
Tab. č. 18 Vzdělávání ve středních školách – žáci/dívky podle státního občanství Excel PDF
Tab. č. 19 Vzdělávání ve středních školách – učitelé - podle území a zřizovatele Excel PDF
Tab. č. 20 Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – počet přihlášení a přijetí (1. kolo přijímacího řízení) – podle druhu vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 21 Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přihlášení a přijatí (1. kolo přijímacího řízení) – podle skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 22 Vzdělávání ve středních školách – denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle vyučovacího jazyka oboru a území Excel PDF
Tab. č. 23 Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – žáci učící se jazyk – podle území Excel PDF
Tab. č. 24 Obory gymnázií – denní forma vzdělávání, žáci v ročníku, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab. č. 25 Obory gymnázií – školy a žáci podle zřizovatele Excel PDF
Tab. č. 26 Obory gymnázií, denní forma vzdělávání – počet přihlášení a přijetí (1. kolo přijímacího řízení) – podle území a délky vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 27 Obory odborného vzdělávání SŠ bez oborů nástavbového studia – školy, třídy, žáci/dívky – podle formy a druhu vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 28 Obory odborného vzdělávání na středních školách,bez nástavbového studia – denní forma vzdělávání, žáci, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab. č. 29 Obory odborného vzdělávání na středních školách, bez nástavbového studia – podle území Excel PDF
Tab č. 30 Obory odborného vzdělávání SŠ bez oborů nástavbového studia – počet přihlášení a přijetí (1. kolo přijímacího řízení) – podle území a druhu vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 31 Obory nástavbového studia – školy, žáci, nově přijatí a absolventi – podle území Excel PDF
Tab. č. 33 Střední vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání a formy vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 33 Střední vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání a formy vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 34 Střední vzdělávání s výučním listem – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání a formy vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 35 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělávání a formy vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 36 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 37 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné, ostatní formy vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 38 Nástavbové studium, denní forma vzdělávání – školy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Konzervatoře
Tab. č. 39 Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání a délky vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 40 Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi podle formy vzdělávání, území a zřizovatele Excel PDF
Tab. č. 41 Vzdělávání v konzervatořích – žáci, nově přijatí, absolventi podle oborů vzdělávání Excel PDF
Vyšší odborné vzdělávání Word PDF
Tab. č. 42 Vyšší odborné školy – školy, žáci, nově přijatí, absolventi - denní forma vzdělávání – podle území Excel PDF
Tab. č. 43 Vyšší odborné školy – školy, žáci, nově přijatí, absolventi -ostatní formy vzdělávání – podle území Excel PDF
Tab. č. 44 Vyšší odborné školy – školy, studenti, nově přijatí, absolventi – podle formy vzdělávání a skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Tab. č. 45 Vyšší odborné školy – učitelé přepočtení na plně zaměstnané – podle území, zřizovatele Excel PDF
Vysoké školy Word PDF
Tab. č. 46 Vysoké školy – studia, absolvování podle formy a typu studijního programu, podle státního občanství Excel PDF
Tab. č. 47 Vysoké veřejné a soukromé školy – podané přihlášky, uchazeči *) přihlášení, přijatí a zapsaní Excel PDF
Tab. č. 48 Vysoké školy – základní přehled – Veřejné vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 49 Vysoké školy – základní přehled – Soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 50 Vysoké školy studenti občané ČR – podle formy a typu studijního programu – Veřejné vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 51 Vysoké školy studenti občané ČR – podle formy a typu studijního programu – Soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 52 Vysoké školy - poprvé zapsaní – ve všech formách studia a podle typu studijního programu – Veřejné a soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 53 Vysoké školy – poprvé zapsaní – ženy – podle formy a typu studijního programu – Veřejné vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 54 Vysoké školy – poprvé zapsaní – podle formy, typu studijního programu – Soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 55 Vysoké školy – nově zapsaní – podle formy, typu studijního programu – Veřejné vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 56 Vysoké školy – nově zapsaní – podle formy, typu studijního programu – Soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č .57 Vysoké školy – absolventi – podle formy, typu studijního programu – Veřejné vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 58 Vysoké školy – absolventi – podle formy, typu studijního programu – Soukromé vysoké školy Excel PDF
Tab. č. 59 Vysoké školy – absolventi – podle typu vysoké školy, skupin studijních programů Excel PDF
Tab. č. 60 Vysoké školy – nově zapsaní – podle typu vysoké školy, skupin studijních programů Excel PDF
Tab. č. 61 Státní vysoké školy – školy, nově přijatí, studenti (počet studií), absolventi (počet absolvování) podle formy studia a typu Excel PDF
Tab. č. 62 Veřejné vysoké školy – akademičtí pracovníci – podle jednotlivých vysokých škol Excel PDF
Ostatní
Tab. č. 63 Základní umělecké školy – školy, žáci/dívky, absolventi – podle území Excel PDF
Tab. č. 64 Jazykové školy (s právem státní jazykové zkoušky) – kurzy, žáci, složené SJZ v minulém školním roce – podle území Excel PDF
Tab. č. 65 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy – přehled zařízení podle území Excel PDF
Celá publikace Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.