Školy a školská zařízení v ČR - školní rok 2009/2010

 
Kód: w-3301-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Metodické poznámky Word PDF
Tab. 1 Předškolní vzdělávání Excel PDF
Tab. 2 Mateřské školy podle krajů Excel PDF
Tab. 3 Základní vzdělávání - školy, třídy, žáci - podle území Excel PDF
Tab. 4 Základní vzdělávání - žáci v ročnících podle kraje Excel PDF
Tab. 5 Základní vzdělávání - přehled podle zřizovatele Excel PDF
Tab. 6 Základní vzdělávání - žáci integrovaní ve specializovaných třídách podle druhu postižení Excel PDF
Tab. 7 Střední vzdělávání - základní přehled Excel PDF
Tab. 8 Vzdělávání ve středních školách - žáci denního studia podle druhu postižení Excel PDF
Tab. 9 Vzdělávání na středních školách - učitelé podle území Excel PDF
Tab. 10 Střední vzdělávání* - počty přihlášených, přijatých podle druhu vzdělávání a oborů Excel PDF
Tab. 11 Obory gymnázií - školy a žáci podle zřizovatele Excel PDF
Tab. 12 Obory gymnázií - denní forma vzdělávání, žáci v ročníku, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab. 13 Obory odborného vzdělávání, bez nástavbového studia - základní přehled Excel PDF
Tab. 14 Obory odborného vzdělávání na středních školách, bez nástavbového studia - denní forma vzdělávání, žáci, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab. 15 Obory odborného vzdělávání na středních školách,bez nástavbového studia - základní přehled podle krajů Excel PDF
Tab. 16 Obory nástavbového studia - školy, žáci podle druhu vzdělávání a podle území Excel PDF
Tab. 17 Střední vzdělávání - denní forma, podle skupin oborů vzdělávání Excel PDF
Tab. 18 Střední vzdělávání s výučním listem - denní forma vzdělávání, podle skupin oborů Excel PDF
Tab. 19 Střední vzdělávání s maturitou - všeobecné, denní forma Excel PDF
Tab. 20 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - odborné, denní forma studia Excel PDF
Tab. 21 Nástavbové studium - denní forma vzdělávání Excel PDF
Tab. 22 Konzervatoře - základní přehled Excel PDF
Tab. 23 Konzervatoře - žáci, nově přijatí, absolventi - podle druhu a formy vzdělávání,pohlaví Excel PDF
Tab. 24 Vyšší odborné školy - základní přehled Excel PDF
Tab. 25 Vyšší odborné vzdělávání - podle oborů,denní studium Excel PDF
Tab. 26 Základní umělecké školy - základní přehled Excel PDF
Tab. 27 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - základní přehled, podle území Excel PDF
Tab. 28 Jazykové školy - podle druhu kurzu a jazyka Excel PDF
Tab. 29 Jednoleté pomaturitní kurzy - podle jazyka a území Excel PDF
Tab. 30 Vysoké školy - přijímací řízení - veřejné vysoké školy; rok 2009 Excel PDF
Tab. 31 Vysoké školy veřejné - základní přehled za rok 2009 Excel PDF
Tab. 32 Vysoké školy soukromé - studenti, absolventi; rok 2009 Excel PDF
Tab. 33 Zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy-podle zřizovatele a zařízení Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.