Školy a školská zařízení - školní rok 2019/2020

 
Kód: 230042-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Vendula Kašparová
E-mail: vendula.kasparova@czso.cz

Všechna data publikace (2,4 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Rejstřík pojmů Word PDF
Analytická část Word PDF
Tabulková část (všechny tabulky publikace) Excel
 
1 Předškolní vzdělávání
1.1 Mateřské školy Excel PDF
1.2 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních Excel PDF
2 Základní vzdělávání
2.1 Základní vzdělávání celkem Excel PDF
2.2 Základní vzdělávání poskytované na základních školách Excel PDF
3 Střední vzdělávání
3.1 Střední školy celkem (bez konzevatoří) Excel PDF
3.2 Střední školy poskytující odborné vzdělávání (bez nástavbového studia) Excel PDF
3.3 Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání s maturitní zkouškou (gymnázia) Excel PDF
3.4 Střední školy poskytující nástavbové studium Excel PDF
4 Konzervatoře Excel PDF
5 Vyšší odborné vzdělávání Excel PDF
6 Vysokoškolské vzdělávání Excel PDF
7 Školská zařízení Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.