Školy a školská zařízení - školní rok 2017/18

 
Kód: 230042-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (2,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Rejstřík pojmů používaných v tabulkové části Word PDF
Analytická část Word PDF
Tabulková část (všechny tabulky publikace) Excel

A Předškolní vzdělávání
Tab. 1 Mateřské školy - školy, třídy, děti, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 2 Mateřské školy v krajském srovnání - školy, třídy, děti a učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 3 Mateřské školy v krajském srovnání - počet tříd v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 4 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 5 Mateřské školy v krajském srovnání - počet učitelů v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 6 Mateřské školy podle zřizovatele - školy, třídy, děti a učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 7 Mateřské školy v krajském srovnání - školy, třídy, děti, učitelé dle zřizovatele za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 8 Mateřské školy v krajském srovnání - děti celkem dle věku za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 9 Mateřské školy v krajském srovnání - chlapci dle věku za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 10 Mateřské školy v krajském srovnání - dívky dle věku za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 11 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí mladší 3 let v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 12 Mateřské školy - děti s jiným než českým státním občanstvím v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 13 Mateřské školy - děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 14 Mateřské školy v krajském srovnání - děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle druhu postižení za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 15 Mateřské školy - chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 16 Mateřské školy - dívky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 17 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních - školy, třídy, děti, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 18 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních - školy, třídy, děti, učitelé v krajském srovnání (školní rok 2017/18) Excel PDF

B Základní vzdělávání
Tab. 19 Základní školy - školy, třídy, žáci a učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 20 Základní školy v krajském srovnání - školy, třídy, žáci a učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 21 Základní školy - žáci dle stupně a typu vzdělávání (základní školy, gymnázia, konzervatoře) v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 22 Základní školy - žáci podle vybraných charakteristik v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 23 Základní školy v krajském srovnání - žáci podle vybraných charakteristik za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 24 Základní školy v krajském srovnání - počet tříd v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 25 Základní školy v krajském srovnání - počet žáků v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 26 Základní školy v krajském srovnání - počet žáků přijatých do 1. ročníku celkem v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 27 Základní školy v krajském srovnání - počet žáků přijatých do 1. ročníku ve věku 7 let a starších v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 28 Základní školy v krajském srovnání - počet učitelů v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 29 Základní školy - školy, třídy, žáci a učitelé podle zřizovatele v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 30 Základní školy v krajském srovnání - školy, třídy, žáci, učitelé dle zřizovatele za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 31 Základní školy - žáci dle navštěvovaného ročníku v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 32 Základní školy v krajském srovnání - žáci dle navštěvovaného ročníku ve školním roce 2017/18 Excel PDF
Tab. 33 Základní školy - žáci s jiným než českým státním občanstvím v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 34 Základní školy v krajském srovnání - žáci s jiným než českým státním občanstvím za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 35 Základní školy - žáci přijatí do 1. ročníku dle věku; žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 36 Základní školy v krajském srovnání - žáci přijatí do 1. ročníku dle věku; žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 37 Základní školy - žáci učící se cizím jazykům v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 38 Základní školy v krajském srovnání - žáci učící se cizím jazykům za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 39 Základní školy - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 40 Základní školy v krajském srovnání - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 41 Základní školy - žáci celkem se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 42 Základní školy v krajském srovnání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle druhu postižení za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 43 Základní školy - žáci - chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 44 Základní školy - žáci - dívky - se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF

C Střední vzdělávání
Tab. 45 Střední školy - školy, třídy, žáci, učitelé v časové řade 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 46 Střední školy v krajském srovnání - školy, třídy, žáci, učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 47 Střední školy - žáci podle vybraných charakteristik v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 48 Střední školy v krajském srovnání - žáci podle vybraných charakteristik ve školním roce 2017/18 Excel PDF
Tab. 49 Střední školy v krajském srovnání - počet tříd v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 50 Střední školy v krajském srovnání - počet žáků v časové řadě 2007/08 - 2017/18
Tab. 51 Střední školy v krajském srovnání - počet žáků přijatých do 1. ročníku celkem v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 52 Střední školy v krajském srovnání - počet učitelů v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 53 Střední školy podle zřizovatele - školy, třídy, žáci a učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 54 Střední školy - žáci s jiným než českým státním občanstvím v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 55 Střední školy v krajském srovnání - žáci s jiným než českým státním občanstvím za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 56 Střední školy v krajském srovnání - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 57 Střední vzdělávání - školy, třídy, žáci dle druhu středního vzdělávání v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 58 Střední školy - žáci celkem podle typu škol v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 59 Střední školy - nově přijatí žáci do 1. ročníku celkem podle typu škol v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 60 Střední školy - absolventi celkem podle typu škol v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 61 Střední vzdělávání s výučním listem - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 62 Střední vzdělávání s výučním listem - dle zřizovatele školy v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 63 Střední vzdělávání s výučním listem - žáci podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 64 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou v časové řadě 2007/08- 2017/18 Excel PDF
Tab. 65 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - dle zřizovatele školy v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 66 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 67 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné - žáci podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 68 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné (gymnázia) - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 69 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou všeobecné (gymnázia) - žáci dle typu a ročníku gymnázia v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 70 Střední vzdělávání - nástavbové studium - školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 71 Střední školy - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 72 Střední školy v krajském srovnání - speciální vzdělávání - školy, třídy, žáci, učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 73 Střední školy - žáci celkem se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 74 Střední školy v krajském srovnání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle druhu postižení za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 75 Střední školy - žáci - chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 76 Střední školy - žáci - dívky - se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF

D Konzervatoře
Tab. 77 Konzervatoře - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 78 Konzervatoře v krajském srovnání - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 79 Konzervatoře - žáci, nově přijatí, absolventi dle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF

E Vyšší odborné vzdělávání
Tab. 80 Vyšší odborné školy - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 81 Vyšší odborné školy v krajském srovnání - školy, studenti, nově přijatí, absolventi, učitelé za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 82 Vyšší odborné školy - studenti podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF

F Vysokoškolské vzdělávání
Tab. 83 Vysoké školy veřejné a soukromé - školy, studenti, absolventi v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 84 Vysoké školy veřejné a soukromé - studenti dle studijního programu a formy vzdělávání v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 85 Vysoké školy veřejné a soukromé - absolventi dle studijního programu a zřizovatele v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 86 Vysoké školy veřejné - školy, fakulty, studenti, pedagogičtí pracovníci v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 87 Vysoké školy veřejné - studenti dle instituce v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 88 Vysoké školy soukromé - školy, studenti v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 89 Vysoké školy soukromé - studenti dle instituce v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF
Tab. 90 Vysoké školy státní - školy, fakulty, studenti v časové řadě 2007 - 2017 Excel PDF

G Školská zařízení
Tab. 91 Základní umělecké školy - školy, pobočky, žáci v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 92 Základní umělecké školy v krajském srovnání - školy, pobočky, žáci za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 93 Školní družiny - družiny, oddělení, žáci, pracovníci v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 94 Školní družiny v krajském srovnání - družiny, oddělení, žáci, pracovníci za školní rok 2017/18 Excel PDF
Tab. 95 Školní knihovny - knihovny, knihovní jednotky, uživatelé, výpůjčky v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 96 Školní knihovny - knihovny, knihovní jednotky, uživatelé, výpůjčky - krajské srovnání (školní rok 2017/18) Excel PDF
Tab. 97 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Tab. 98 Dětské domovy v časové řadě 2007/08 - 2017/18 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.