Školy a školská zařízení - 2013/2014

 
Kód: 230042-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Lenka Watier
E-mail: lenka.watier@czso.cz

Metodické poznámky Word PDF
Tab.č. 1 Předškolní vzdělávání – školy, třídy, děti/dívky – podle území Excel PDF
Tab.č. 2 Předškolní vzdělávání – děti/dívky podle druhu postižení – podle území a formy integrace Excel PDF
Tab.č. 3 Předškolní vzdělávání – učitelé (přepočtení na plně zaměstnané) – podle území Excel PDF
Tab.č. 4 Základní vzdělávání - školy, třídy, žáci - podle území Excel PDF
Tab.č. 5 Základní vzdělávání - žáci v ročnících podle území Excel PDF
Tab.č. 6 Základní vzdělávání - žáci podle druhu zdravotního postižení a podle způsobu integrace Excel PDF
Tab.č. 7 Vzdělávání ve středních školách - základní přehled Excel PDF
Tab.č. 8 Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, žáci, nově přijatí, absolventi – podle oborů vzdělání Excel PDF
Tab.č. 9 Vzdělávání ve středních školách - učitelé podle území Excel PDF
Tab.č. 10 Vzdělávání ve středních školách denní studium - počty přihlášení, přijetí (1. kolo přijímacího řízení), počet přijatých do 1. ročníku k 30.9. na SŠ podle druhu vzdělávání a oborů vzdělání Excel PDF
Tab.č. 11 Obory gymnázií - školy, třídy žáci / dívky - podle stupně vzdělávání Excel PDF
Tab.č. 12 Obory gymnázií - denní forma vzdělávání, žáci v ročníku, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab.č. 13 Obory odborného vzdělání SŠ bez oborů nástavbového studia – školy, třídy, žáci/dívky – podle formy a druhu vzdělávání Excel PDF
Tab.č. 14 Obory odborného vzdělání na středních školách,bez nástavbového studia - denní forma vzdělávání, žáci, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab.č. 15 Obory odborného vzdělání na středních školách, bez nástavbového studia - podle území Excel PDF
Tab.č. 16 Obory nástavbového studia - školy, žáci, nově přijatí a absolventi – podle území Excel PDF
Tab.č. 17 Střední vzdělávání - denní forma vzdělávání, podle skupin oborů vzdělání Excel PDF
Tab.č. 18 Střední vzdělávání s výučním listem - denní forma vzdělávání, podle skupin oborů vzdělání Excel PDF
Tab.č. 19 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - všeobecné, denní forma vzdělávání Excel PDF
Tab.č. 20 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - odborné, denní forma vzdělávání podle oborů Excel PDF
Tab.č. 21 Nástavbové studium,denní forma vzdělávání – žáci, nově přijatí a absolventi Excel PDF
Tab.č. 22 Konzervatoře - základní přehled Excel PDF
Tab.č. 23 Konzervatoře - žáci, nově přijatí, absolventi - podle druhu a formy vzdělávání, pohlaví Excel PDF
Tab.č. 24 Vyšší odborné školy - základní přehled Excel PDF
Tab.č. 25 Vyšší odborné školy - studenti, nově přijatí, absolventi podle skupiny oborů vzdělání, podle formy vzdělávání Excel PDF
Tab.č. 26 Základní umělecké školy - základní přehled Excel PDF
Tab.č. 27 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - základní přehled, podle území (za minulý školní rok) Excel PDF
Tab.č. 28 Jazykové školy - podle druhu kurzu a jazyka Excel PDF
Tab.č. 29 Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – počet zařízení,lůžková kapacita, děti a mládež – podle zařízení a zřizovatele Excel PDF
Tab.č. 30 Vysoké školy - přijímací řízení - veřejné vysoké školy; rok 2013 Excel PDF
Tab.č. 31 Veřejné vysoké školy podle typů studijního programu za rok 2013 Excel PDF
Tab.č. 32 Soukromé vysoké školy - základní přehled Excel PDF
Tab.č. 33 Vysoké školy – studenti a studentky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.