Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


ŠKOLSTVÍ, KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ
7.1. Veřejné výdaje na vzdělávání v % HDP Excel PDF
7.2. Podíl žen v učitelských sborech veřejných a soukromých institucí, 2012 Excel PDF
7.3. Počet studentů na učitele a průměrná velikost třídy podle stupně vzdělávání (ISCED 1-3), 2012 Excel PDF
7.4. Studium vybraných cizích jazyků podle stupně vzdělávání (ISCED 1-3), 2012 Excel PDF
7.5. Podíly studujících žen (ISCED 5-6) Excel PDF
7.6. Podíly studujících žen (ISCED 5-6) v jednotlivých oborech, 2012 Excel PDF
7.7. Celoživotní vzdělávání – účast na vzdělávání a odborné přípravě Excel PDF
7.8. Rekreace a kultura – podíl na celkových spotřebních výdajích domácností Excel PDF
7.9. Celkové výdaje na zdravotnictví v % HDP Excel PDF
7.10. Celkové výdaje na zdravotnictví na obyvatele Excel PDF
7.11. Výdaje na léky a ostatní zdravotnické zboží krátkodobé spotřeby Excel PDF
7.12. Počet obyvatel připadajících na jednoho praktikujícího lékaře Excel PDF
7.13. Počet obyvatel připadajících na jednoho praktikujícího zubního lékaře Excel PDF
7.14. Lékaři podle specializací, 2011 Excel PDF
7.15. Lůžka akutní péče Excel PDF
7.16. Spotřeba alkoholu na osobu – osoby starší patnácti let Excel PDF
7.17. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti Excel PDF
7.17. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti - dokončení Excel PDF
7.18. Počet zobrazovacích jednotek magnetické rezonance a počítačových tomografů Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.