Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2022


Školství, kultura, zdravotnictví
7.1. Veřejné výdaje na vzdělávání v % HDP Excel PDF
7.2. Podíl žen v učitelských sborech veřejných a soukromých institucí Excel PDF
7.3. Počet studentů na učitele podle stupně vzdělávání Excel PDF
7.4. Studium vybraných cizích jazyků podle stupně vzdělávání (ISCED 1-3), 2020 Excel PDF
7.5. Průměrný počet studovaných cizích jazyků na žáka Excel PDF
7.6. Podíly studujících žen (ISCED 5-8) v jednotlivých oborech, 2020 Excel PDF
7.7. Studenti vyššího středního vzdělávání, 2020 Excel PDF
7.8. Studenti terciárního vzdělávání, 2020 Excel PDF
7.9. Celoživotní vzdělávání - účast na vzdělávání a odborné přípravě Excel PDF
7.10. Rekreace a kultura - podíl na celkových spotřebních výdajích domácností Excel PDF
7.11. Běžné výdaje na zdravotnictví v % HDP Excel PDF
7.12. Běžné výdaje na zdravotnictví na obyvatele Excel PDF
7.13. Běžné výdaje na léky a ostatní zdravotnické zboží krátkodobé spotřeby Excel PDF
7.14. Lékaři podle specializací Excel PDF
7.15. Zdravotní sestry Excel PDF
7.16. Počet obyvatel připadajících na jednoho praktikujícího zubního lékaře Excel PDF
7.17. Počet obyvatel připadajících na jednoho praktikujícího lékaře Excel PDF
7.18. Nemocniční lůžka celkem Excel PDF
7.19. Spotřeba alkoholu na osobu – osoby starší patnácti let Excel PDF
7.20. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti Excel PDF
7.20. Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví, standardizovaná míra smrtnosti - dokončení Excel PDF
7.21. Počet zobrazovacích jednotek magnetické rezonance a počítačových tomografů Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.