Školní statistická ročenka 2008

 


17. 9. 2008

ŠKOLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA 2008


Představujeme vám mimořádnou publikaci Českého statistického úřadu: Školní statistickou ročenku 2008.

Jejím hlavním cílem je odlehčenou a srozumitelnou formou rozšířit povědomí o statistice i možnostech jejího využití a také ukázat, že statistika není jen množstvím čísel v tabulkách, ale vede k poznání spojitostí mezi společenskými, ekonomickými a dalšími jevy v naší společnosti.

Školní statistická ročenka je připravena jako učební pomůcka pro zapojení statistických informací do výuky přírodovědných nebo společenskovědních předmětů. Podívejte se na názornou ukázku obsahu a využití této publikace.

KOMU JE URČENA:
  • žákům vyšších ročníků základních škol
  • studentům středních škol
  • jejich pedagogům

CO OBSAHUJE:
  • statistické údaje o České republice ve formě tabulek, grafů a kartogramů
  • odlehčené komentáře, které uvádí data do souvislostí
  • data za rok 2006 (2007) ve srovnání s předchozím obdobím
  • srozumitelné výklady odborných pojmů a statistických ukazatelů
  • odkazy na aktuální data na internetových stránkách ČSÚ
  • kvízové otázky, doplňovačky

KDE LZE ŠKOLNÍ STATISTICKOU ROČENKU ZÍSKAT?