Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


9. Používání internetu k činnostem souvisejícím s cestováním
Tab. 59: Jednotlivci v ČR používající internet k činnostem spojeným s cestováním, 2018 Excel PDF
Tab. 60: Jednotlivci v zemích EU nakupující na internetu letenky, jízdenky či jiný druh dopravy, 2017 Excel PDF
Tab. 61: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu letenky, jízdenky či jiný druh dopravy, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 62: Jednotlivci v ČR, kteří nakupují ubytování na vybraných webových stránkách, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.