Seznamy politických subjektů a kandidátů

 


4. října 2010

Seznamy politických subjektů a kandidátů
ve volbách do zastupitelstev obcí 2010 na webu ČSÚ


Dne 4. října 2010 v 9.00 hod. Český statistický úřad zveřejnil na výsledkovém volebním webu www.volby.cz další aktualizovanou verzi seznamů zaregistrovaných politických subjektů a seznamy kandidátů, vstupujících do voleb ve dnech 15. a 16. října tohoto roku.

Kontrola správnosti těchto údajů však není dosud ukončena, protože se údaje porovnávají se vzory již vytištěných hlasovacích lístků. Vzhledem k tomu nelze zcela vyloučit, že se prezentované údaje mohou případně ještě do zahájení voleb změnit tak, aby byly v souladu s hlasovacím lístkem.


Seznamy kandidátů, přihlášených
do voleb do Senátu PČR 2010 na webu ČSÚ


Další aktualizovaná verze tohoto seznamu byla zveřejněna ve stejný okamžik jako seznamy pro volby do zastupitelstev obcí a rovněž zde probíhá kontrola údajů podle vzorů hlasovacích lístků.


Termíny zveřejnění dalších aktualizovaných verzí
  • Pondělí 11. října 2010 po 9.00 hod. (oboje volby)
  • Čtvrtek 14. října 2010 po 9.00 hod. (oboje volby).Odbor vnější komunikace
Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora

  • TZVolbyKandidátky1010.doc