Seznam výrobků CZ-PRODCOM

 

CZ-PRODCOM

Seznam výrobků CZ-PRODCOM (číselník 2207) představuje domácí verzi evropské nomenklatury PRODCOM. V návaznosti na PRODCOM je CZ-PRODCOM každoročně aktualizován.

CZ-PRODCOM 2020

CZ-PRODCOM 2020 slouží pro vyplňování výkazu Prům 2-01 za rok 2020. Pro přílohu k výkazu Prům 1-12 za rok 2021 (oddíl 003) se využívá pouze část výrobků vybraných z tohoto seznamu.

 • Seznamy s převodníky v úpravě pro tisk
 • CZ-PRODCOM 2020
 • CZ-PRODCOM 2020 modifikovaný pro výkaz Prům 1-12, oddíl 003
 • CZ-PRODCOM 2020 s odpovídajícími kódy Kombinované nomenklatury
 • Změny v CZ-PRODCOM 2020 oproti CZ-PRODCOM 2019
 • Seznamy a převodníky v tabulkovém formátu
 • CZ-PRODCOM 2020
 • Převodník CZ-PRODCOM 2020 - CZ-PRODCOM 2019
 • Převodník CZ-PRODCOM 2020 - HS/CN 2020

 • Archiv
  obsahuje starší verze seznamů CZ-PRODCOM a PRODCZECH