Seznam zkratek - Slovník pojmů

 

AI (Artificial Intelligence) – umělá inteligence

AIS OVS – Agendový informační systém orgánů veřejné správy

CAD (Computer Aided Design)

CAE (Computer Aided Engineering)

CAM (Computer Aided Manufacturing)

CNC (Computer numerically controlled)

EDI (Electronic Data Interchange) – elektronická výměna dat

ERP (Enterprise Resource Planning) – plánování podnikových zdrojů

GDPR (General Data Protection Regulation) – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GIS (Geographic information system) – geografický informační systém

GPS (Global positioning system) – globální poziční systém

IaaS (Infrastructure as a Service) – hardwarové vybavení dodané (poskytované) formou služby

ICT – informační a komunikační technologie

IoT (Internet of Things) – internet věcí

IS – informační systém

ISVS – informační systémy veřejné správy

IT – informační technologie

MRP (Manufacturing Resource Planning) – plánování výrobních zdrojů

M2M (Machine-to-machine) – přímá komunikace mezi zařízeními

NFC (Near Field Communication) – bezkontaktní komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost

RFID (Radio Frequency Identification) – identifikace na radiové frekvenci

SaaS (Software as a Service) – programové vybavení dodané formou služby

SCM (Supply Chain Management) – správa dodavatelského řetězce

WMS (Warehouse Management System) – systém řízení skladů