Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

 

  • Sdělení ČSÚ č. 404/2023 Sb., ze dne 18. prosince 2023, o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
  • Sdělení ČSÚ č. 427/2022 Sb., ze dne 14. prosince 2022, o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
  • Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
  • Platné znění číselníku ZJEDVYK (včetně přehledů změn za jednotlivé roky)